Hej,
vad kul att du vill veta mer om oss 🙂

Vilka är vi och hur har vi tänkt?
Vi är Svanbergaskolans bästa 4:or och vi vill visa upp vad vi lär oss, både genom att skriva texter och lägga ut bilder/filmer på det vi gör i vår vardag. Det är både elever och lärare som gör inläggen.
Genom denna blogg kan både familj, vänner och utomstående följa vårt arbete.
Det är vi i klass 4 på Svanberga skola som tillsammans med våra lärare har hand om denna klassblogg. Här i klassen är vi 27 nyfikna elever.

I läroplanen för grundskolan står det i kap 1 att ”skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Det står även att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt… det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra”. Eftersom det också står att ”eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” tycker vi att denna klassblogg är ett bra verktyg för att vara på god väg med detta.

Syfte och mottagare
Att vi har en klassblogg gör att eleverna ”visar upp” vad vi gör och sitt arbete samt att de själva kan se och följa sin egen utveckling och progression, i formativt syfte.
En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de vuxna samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.
Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående.
Det är häftigt att veta att det jag skriver verkligen är på riktigt och har mottagare, att inte bara de som tillhör familjen kan läsa det jag har gjort utan ”vem som helst””, som en elev sa.

Upphovsrätt
När vi gör vårt skolarbete och sedan visar upp det för andra så blir det viktigt att lära sig saker som eleverna kanske inte upplevt som så viktiga tidigare;
Vad är sant på nätet? Vad får man låna av andra? Hur gör man för att låna? Hur skriver man för nätet på ett smart och framgångsrikt sätt?
Något som vi också lär oss är att förstå att allting på nätet har en avsändare med ett budskap, så det har även vi. Då är det lätt att förstå att allting annat på nätet kommer till på samma sätt. Vi pratar om upphovsrätt, vad Creative Commons är för något, hur man söker efter CC-material och vi pratar även om grundläggande principer för webbpublicering.
Så när vi jobbar med våra arbeten tänker vi alltid att alla arbeten ska vi kunna lägga ut på klassbloggen och då måste vi tänka på upphovsrätt och källkritik, om det är så att en elev vill lägg ut sitt arbete.
Alla våra bilder/filmer som vi lägger upp på bloggen har vi själva tagit och de tillhör oss, men man får självklart ”låna” av oss om man frågar först. Ibland lånar vi bilder och material som andra har skapat och då är det så klart med tillåtelse och då kommer det tydligt att märkas i källhänvisningen.

Varför vill vi vara med i Webbstjärnan, och gärna vinna?
Jo, genom bloggen interagerar vi med omvärlden på ett helt annat sätt. Vi tycker att vi får massor av nya kunskaper som vi gärna vill dela med oss. När vi vet att våra arbeten ska läggas upp på klassbloggen ”skärper vi till oss” då vi har en verklig mottagare.
Vi är nyfikna elever och vill lära oss mer. Vi lär oss att lägga upp egna inlägg och att vara kritiska. De arbeten vi lägger upp kan ju inte se ut hur som helst 🙂 Dessutom lär vi oss massor om Creative Commons och upphovsrätt. Ibland glömmer vi bort oss då vi gör egna filmer och har lagt till musik. Om ”fel” musik har hamnat i filmen är det nästan alltid en klasskamrat som påpekar det och vi tar då bort eller ändrar i filmen.
Genom vår klassblogg hoppas vi att andra kan inspireras av oss och förhoppningsvis även lära sig mer 🙂

Vad lär vi oss?

  • Att skriva för andra människor
  • Källkritik
  • Vett och etikett på nätet – vad är lämpligt att skriva om? Hur skriver man en kommentar?
  • Webbpublicering – vad får lov att publiceras på bloggen. Vilka bilder får man använda, hur gör man när man använder någon annans bild?
  • Göra egna inlägg.

Vi försöker utveckla vår sajt när vi kommer på nya idéer som kan vara spännande för andra och när vi lärt oss något nytt som vi vill dela med oss av.

Framförallt vill vi utveckla vårt digitala lärande och att våga visa upp det vi gör i skolan. Det är på riktigt och det är viktigt!

Om du vill komma i kontakt med oss eller undrar över något går det bra att skriva en kommentar till oss. Alla kommentarer är välkomna!

Tack för att du läser vår klassblogg 🙂

Hälsningar 4a