1. Mötet öppnas
  Ordförande: Wilma, sekreterare: Wilton
 2. Föregående protokoll
 3. Elevråd/matråd
 4. Lektionerna
  Bild vill vi ha musik till, på alla lektioner själv fast det går på en.
  Hela klassen har önskevecka.
 5. Trivsel i klassen (ledstjärnor, raster, lektioner)
  Ta inte över där nån håller på.
  Lyssna på varan.
  Läskigt när alla tonåringar kommer till bussen.
  Inte röka vid bussen.
  Glöm inte nycklarna och mobil när man ska hem.
 6. Läraren har ordet
  Utvecklingssamtal på måndag och tisdag.
 7. Ordförande och sekreterare nästa gång: Elvira och Sofia
 8. Övrigt

Prenumerera på nya blogginlägg