Vi i klassen fick en ”tankeläxa” till skolstarten…

Vi skulle fundera på ”Hur vet och ser man att en elev lär sig mycket?”
Sedan pratade vi om hur det märks i klassrummet och vad eleven gör.

Efter funderingar och samtal kom vi fram till följande ”ledstjärnor”


Prenumerera på nya blogginlägg